alapítványunk

Köszöntjük Kedves Látogató!

Alapítványunk, a Felsővárosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány működésében az elmúlt időszakban személyi változás történt. A kuratórium elnöke, Kovács Jánosné, Kati néni 2021.07.21-én lemondott, melyet az alapító tagok Keresztes Gabriella és Tőkéné Szabó Andrea elfogadtak, az alapítvány új kuratóriumi elnökévé Tatai Klárát jelölték ki. Tették mindezt a jogszabályok által megkívánt formában Dr. Németh Nikoletta jelenlétében, aki az Alapító Okirat módosítását szerkesztette és ellenjegyezte. Az alapítvány Alapító Okiratának módosításait a Székesfehérvári Törvényszék 2021.09.23-án elfogadta, az új képviselőt a képviselői és kuratóriumi tagok listájába bejegyezte.

Az új, módosított Alapító Okiratba, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratba, az alapítvány támogatói és a döntésekben érintett személyek betekinthetnek. A betekintés iránti szándékot a kuratórium elnökének kell írásban bejelenteni, aki a bejelentés kézhezvételétől számított 3 napon belül az alapítvány székhelyén a kért iratokba való betekintést lehetővé teszi. Mindez vonatkozik minden olyan iratra, mely jelen közhasznú szervezet működésével kapcsolatos.

Az Alapító Okiratban megtalálhatóak:

Az Alapítvány a kuratórium döntéseit, valamint az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az erre vonatkozó hirdetménynek az Alapítvány székhelyén, a Felsővárosi Óvoda épületében kihelyezett hirdetőtáblán való kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra.

1
Ezúton szeretnénk megköszönni az eddig tett felajánlásaikat
és várjuk továbbra is támogatásukat a
Felsővárosi Óvodás Gyermekek nevében.

Maci csoport

Nyuszi csoport

Süni csoport

Cica csoport

CÍMÜNK

8000 Székesfehérvár
Havranek József utca 2.

Oldalak

Telefonszámok

+36 (22) 316 - 826
+36 70/380 9519

Oldalak

E-mail címünk

ovi@felso-ovi.t-online.hu

Oldalak