Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja az óvoda alapítványát. Adószám: 18496323-1-07

Történetünk

A Felsővárosi Óvoda Székesfehérvár legnagyobb múltú óvodája.

Tovább
Tovább

Eredményeink

Óvodánk számos díjat is begyűjtött az elmúlt években, amire büszkék vagyunk

Tovább

Minden, ami óvodánkkal kapcsolatos

Felvételi körzetek beiratkozáshoz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 2021/2022. nevelési évre történő óvodaibe

Tovább

Beiratkozás

S z é k e s f e h é r v á r M e g y e i J o g ú V á r o s Ö n k o r m á n y z a t K ö z g y ű l é s é n e k a

Tovább

Online Tájékoztató leendő óvodás gyermekek szülei részére

Tisztelt Szülők! A Felsővárosi Óvodában 2021. március 31-én, szerdán 16.00-17.00 óráig online tájékoztatót

Tovább