A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

Nevelési programunkban Nagy Jenőné “Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív programját adaptáltuk.

Intézményünk belső emberi értékeket, viselkedési normákat közvetít, szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben és tevékenységben gazdag óvodai életet biztosít. Sikerült elérnünk, hogy a művészeti nevelés, a hagyományápolás az óvoda külső megjelenésében is tükröződik.

A családdal közösen, azt kiegészítve okos szeretetben, érzelmi biztonságban neveljük a gyermekeket.

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik önmaguk és mások szeretetére és tiszteletére képesek, környezetükben észreveszik a szépet és a csúnyát. Vonzódnak az élményekhez, a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez.

Minden gyermeket önmagához képest fejlesztünk.

Felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatában a “bátorító nevelés” elveit érvényesítjük.

Óvodánk a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében foglaltakat alapján részt vesz a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű-a pszichés fejlődés zavarai miatt nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos-gyermekek óvodai nevelésében, amennyiben intézményünk a kijelölt óvoda.

Az intézmény stratégiájában kiemelkedően fontos tevékenység a működés folyamatos fejlesztése, javítása. Elsődleges követelménynek tekintjük-a gazdaságos és eredményes működésen túl-a gyermekközpontú és partnerközpontú szolgáltatás biztosítását az óvodahasználók és a nevelőtestület számára.

Küldetésnyilatkozatunk

A Felsővárosi Óvoda nevelőtestülete vállalja, hogy az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program szellemében végzi tevékenységét.

Célunk, hogy a gyermekközpontúság úgy jelenjen meg, hogy gyermeki tartást, önállóságot, egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget adjon a gyermeknek.

Szeretet- és élménypedagógia erejével biztosítjuk a gyermekek harmonikus személyiségfejlődését, vonzó művészeti tevékenységrendszerrel kialakítjuk a művészetek -a mese, a zene, az alkotó tevékenységek- iránti erős érzelmi kötődésüket. Olyan gyermekeket nevelünk, akik önállóak, kiegyensúlyozottak, tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni, akik az óvodáskor végére rendelkeznek alapvető tanulási képességekkel.

Az óvoda dolgozói ismerik saját és munkatársaik értékeit, hiányosságait. Elvárjuk, hogy mindenki elkötelezett tenni akarással végezze önfejlesztő munkáját.

Mi a Felsővárosi Óvoda dolgozói garanciát vállalunk arra, hogy szakmai felkészültségünkkel a pedagógiai munka színvonalát partnereink igényeihez igazítottan folyamatosan fejlesztjük. Vállaljuk, hogy a külső és belső kommunikáció hatékony működtetésével a nevelési program értékeit partnereink körében népszerűsítjük. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg.

Alapdokumentumok:

  • Házirend
  • Pedagógiai program
  • Közzétételi lista
  • Biztonságos Intézmény
  • A magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló tájékoztatás
  • Adatkezelési tájékoztatók
  • Vezetői pályázat