A Felsővárosi Óvoda és a Szárazréti Tagóvoda összesen nyolc csoporttal és 193 férőhellyel működik. Családias és nyitott intézményeinkben csoportonként két óvónő és egy dajka foglalkozik a gondjaikra bízott gyermekekkel, érzelmi biztonságot teremtve testi és értelmi fejlesztésükhöz.

Az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő kollégák mindegyike rendelkezik a munkakörhöz szükséges végzettséggel. Pedagógiai munkánkat négy félállású pedagógiai asszisztens, két logopédus és utazó gyógypedagógusok segítik. Három fő részmunkaidős kollégát alkalmazunk, óvodatitkár, udvaros és takarító munkakörben.

Óvodáink tárgyi-anyagi felszereltsége az alapfeladatok ellátásához megfelelő színvonalú.  A gyermekek életének megszervezéséhez egészséges, esztétikus környezetet biztosítunk.

A Felsővárosi Óvoda

A Felsővárosi Óvoda négy csoporttal és 93 férőhellyel működik. A csoportszobák mindegyikéhez külön öltöző és mosdó tartozik. Az étkeztetést melegítő konyha segítségével biztosítjuk. Az udvar biztosítja az óvodások mozgásigényének kielégítését, területét füves, kövezett, napos és árnyas részek alkotják.

Szárazréti Tagóvoda

A Szárazréti Tagóvodában négy csoportban foglalkozunk a ránk bízott 100 gyerekekkel. A külön öltözőkkel és mosdókkal ellátott csoportszobákban folyik a napi munka, és az épülethez tartozó árnyas-fás udvar kiváló körülményeket biztosít, hogy a gyerekek a szabadban is minőségi időt tölthessenek. Az óvoda tágas, jól felszerelt tornateremmel is rendelkezik. 

Link:   http://www.szarazretiovoda.hu/