A Felsővárosi Óvoda és az Ybl Tagóvoda összesen kilenc csoporttal és 216 férőhellyel működik. Családias és nyitott intézményeinkben csoportonként két óvónő és egy dajka foglalkozik a gondjaikra bízott gyermekekkel, érzelmi biztonságot teremtve testi és értelmi fejlesztésükhöz.

Az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő kollégák mindegyike rendelkezik a munkakörhöz szükséges végzettséggel. Pedagógiai munkánkat négy félállású pedagógiai asszisztens, két logopédus és utazó gyógypedagógusok segítik. Három fő részmunkaidős kollégát alkalmazunk, óvodatitkár, udvaros és takarító munkakörben.

Óvodáink tárgyi-anyagi felszereltsége az alapfeladatok ellátásához megfelelő színvonalú.  A gyermekek életének megszervezéséhez egészséges, esztétikus környezetet biztosítunk.

A Felsővárosi Óvoda

A Felsővárosi Óvoda négy csoporttal és 93 férőhellyel működik. A csoportszobák mindegyikéhez külön öltöző és mosdó tartozik. Az étkeztetést melegítő konyha segítségével biztosítjuk. Az udvar biztosítja az óvodások mozgásigényének kielégítését, területét füves, kövezett, napos és árnyas részek alkotják.

Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvoda

Az Ybl Tagóvodában öt csoportban foglalkozunk a ránk bízott 126 gyerekekkel. A külön öltözőkkel és mosdókkal ellátott csoportszobákban folyik a napi munka, és az épülethez tartozó árnyas-fás udvar kiváló körülményeket biztosít, hogy a gyerekek a szabadban is minőségi időt tölthessenek.