Adatvédelmi tájékoztató

Bevezető

A Felsővárosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány, mint szervező tájékoztatja a rendezvényein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Az Felsővárosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány. mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

Név: Felsővárosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Adószám: 18496323-1-07

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Jótékonysági futásra való nevezésével, online nevezési rendszerünkbe való regisztrálásával Ön hozzájárul a lent részletezett adatainak kezeléséhez.

Az adatkezelés célja és időtartama:

Az Felsővárosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány által folytatott adatkezelés általános célja:

• versenyzőink beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése,

• az általunk szervezett események lebonyolítása,

• versenyzőink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,

• pénzügyi nyilvántartások vezetése,

• statisztikák, elemzések összeállítása,

• szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

Marketingtevékenységünk részletezése:

Marketingtevékenysége keretében a Felsővárosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

• felhasználhatja az eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez versenyzőinknek minden egyes nevezésükkel kifejezetten hozzá kell járulniuk, és ez a hozzájárulás a nevezés elengedhetetlen feltétele, mivel a képeken szereplőket nem minden esetben tudjuk név szerint beazonosítani).

Adattovábbítás külföldre:

Az Felsővárosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre.

A kezelt adatok köre:

Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a Felsővárosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány semmilyen különleges adatot nem tart nyilván ügyfeleiről. Versenyzőinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket (pl. kórcsoportot tartunk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk a rendezvények során elért eredményeket (pl. befutóidő, helyezés, megtett távolság) és a szervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. rajtszám átvétele, nevezés visszaigazolása).

Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakcióazonosító). Az online nevezési rendszerben a bankkártyás fizetés történik, ahol versenyzőink az adatokat közvetlenül a banknak adják meg, ezért a bankkártyával kapcsolatos semmilyen adat nem kerül az Felsővárosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány birtokába, és ilyen adatot nem kezelünk.

Adatfeldolgozás:

Online nevezési rendszerünk a Gmail felhasználásával Microsoft Online Excel felületén keresztül történik.

Futáson chipes időmérést biztosítunk. Időmérő az adott Jótékonysági futáson részt vevőknek a rendezvény lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait  a program során mért időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel feltöltjük majd az oldalunkra az eredménylistákat.

A nevezők személyes adatait nem adjuk más szervezetnek.

Rajt- és eredménylisták:

A Futáson nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a nevezőző nevét, rajtszámát, lakóhelyének nevét (csak települést), intézmény nevét, kategóriát. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően bruttó befutóidőt, megtett távolságot, abszolút és kategórián belüli helyezést, pontértékét, valamint a kizárás, feladás tényét tartalmazhatja.

Futóink a rendezvényekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez egyesületen belül csak azon tagok jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek.
A fent említett körbe tartoznak:

• a nevezést kezelő és adatrögzítő,

• a rendszergazda és az adatbázis kezelője,

• a pénzügyi adatok kezelője,

• a marketinggel foglalkozó.

A nevezőkről tárolt adatok:

A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. futásokkal kapcsolatos értesítések kiküldése), a futás lebonyolításához (pl. rajtszámozás, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett marketingcélokhoz is használjuk.

Alapadatok:

• teljes név

• születési dátum

• lakhely

• e-mail cím,

Az online nevezési rendszerben nevezőkről nyilvántartott további adatok:

• befizetett nevezési díjat,

Versenyzők Adatok törlése:

a törvény alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján az adatkezelési hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet  hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Jogos érdekünk továbbá, hogy továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat, például ne változzék a nevezők száma és statisztikai összetétele. Harmadik személyek jogos érdeke, hogy vissza tudjuk követni, ki nevezte be őket a rendezvényre (ha Ön benevezett valakit, akkor neki problémája lehetne belőle, ha nem tudjuk tisztázni a nevezés részleteit), illetve hogy ne töröljük a teljes csapat nevezését és eredményeit azért, mert egy csapattag az adatai törlését kérte.

Ennek alapján csak azoknak a résztvevőknek az adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem neveztek rendezvényünkre, Aki csak személyesen vagy átutalással nevezett, azaz nem kötődik hozzá érdemi adat az online nevezési rendszerben, töröljük az adatait az online adatbázisból, de megmaradnak a szükséges adatok a fő adatbázisunkban. Egyébként töröljük a versenyző nevét, minden elérhetőségét és címét, egyesületét, a nevezések során megadott, , és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges.

Ha Ön az adatait töröltette, a későbbiekben újra nevezhet versenyeinkre.

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben úgy érzi, az alapítvány megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Ha úgy véli, hogy az alapítvány problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Az Felsővárosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány kikötése:

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.